Katona-Sorban

A katonaállítási lajstromok (1756–1918) kutatása

Magyarországon a sorkatonaság (1715-2004) közel háromszáz éven keresztül állt fenn. Létezése valamilyen formában érinthetett tehát minden olyan családot, ahol fiúgyermek született. A megyei és a városi levéltárak anyagából tárgyi alapon kiválogatott Katonaállítási lajstromok elnevezésű mikrofilmgyűjtemény (évkör: 1756-1918) olyan családtörténeti szempontból is egyedülálló forrástípust testesít meg, melyet elsősorban haladó családfakutatóknak ajánlunk.

A fotóért köszönet Balogh-Ebner Mártonnak.

„Minthogy azonban csupán ezzel (ti. nemesi felkelés – a szerk.) emez országot elegendőképpen megvédelmezni nem lehetne, sőt inkább minden eshetőségre erősebb és úgy bennszülöttekből, mint külföldiekből álló rendes katonaságot kell tartani…”

1715. évi VIII. tc. 2. §

 

Mik azok a katonaállítási lajstromok?

Katonaállítási lajstromok (latinul: statutio militum, németül: Stellungsregister, Rekrutierungsregister) néven az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi nyilvántartást értjük. Az összefoglaló név alatt többféle irattípus rejtőzik. Megkülönböztethetünk újoncozási, sorshúzási, elbocsátási, felülvizsgálati, utóállítási lajstromokat. Létezik lista a jogcímet vesztett katonákról, előfordulnak továbbá az iratok között zsoldjegyzékek és felmentési kérelmek is. A lajstromok kutatásához korszaktól, helyszíntől függően latin, német, magyar nyelvtudás szükséges. Az anyag 20. században keletkezett része már előre elkészített nyomtatványok kitöltésével keletkezett, a rovatok kitöltése azonban mindvégig kézírásos módszerrel történt.

Hogyan segíti ez a forrástípus a családtörténeti vagy társadalomtörténeti kutatásomat?

A katonaállítási lajstromok forrásértéke családtörténeti és tudományos kutatás szempontjából is kiemelkedő, az anyakönyvek mellett kiegészítő forrásként kiválóan hasznosíthatók családtörténeti kutatások folytatásához. Az anyakönyvek bizonyos területek, évkörök esetében különböző okok folytán nem maradtak fenn (a megsemmisült magyar anyakönyvek listáját lásd itt), mely tény tovább növeli a katonaállítási lajstromok forrásértékét, hiszen az így nyert adatok hiánypótlóak lehetnek, továbblépést biztosíthatnak elakadt családtörténeti kutatás esetén.

Sárszentmihály (Fejér megye) település református anyakönyvei (1739-1944/45) a II. világháborúban megsemmisültek. A település Székesfehérvár katonai körzethez tartozott, ahonnan viszont 1856-tól 1889-ig rendelkezésre állnak a katonaállítási lajstromok.

HU_MOL_X4286_B506_0342
B 506 sz. tekercs, 342 sz. kép, Székesfehérvár (Fejér megye) város újoncállítási jegyzéke, 1857. év

Milyen adatokat találhatok a lajstromokban?

A jegyzékek adattartalmát tekintve általánosságban elmondható, hogy 6-8, de akár 10 rovat is szerepel egy-egy sorozott nevénél, köztük olyan ritkaságok, mint például a katonajelöltek egészségügyi állapotának, fizikai megjelenésének vagy iskolai végzettségének leírása. Az alapadatok között olyan családtörténeti szempontból fontos információk szerepelhetnek, mint az apa, az anya neve, az érintett családi állapota, a feleség és a gyermekek neve.

HU_MOL_X4288_Turkeve_B535_0567
B 535 sz. tekercs, 567 sz. kép, Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok megye) város II. sorozó járás újoncállítási jegyzéke az 1880. évi rendes sorozáshoz.

Harcolt-e valamelyik ősöm az első világháborúban?

Szorosan meghatározva ezek az évek az 1914-1918-ig terjedő időszakot foglalják magukban, feltételezhető ugyanakkor, hogy valamely korábbi évben sorozott katonát is érintett a háború. Legnagyobb mennyiségben Budapestről, valamint Pest és Nógrád megyéből maradtak fenn katonaállítási lajstromok az első világháború időszakából, de az ország többi részéről is állnak rendelkezésre adatok.

Anker György például a kőszegi sorozó bizottság előtt jelent meg 1914. május 18-án, amikor is gyenge fizikuma miatt katonai szolgálatra alkalmatlannak találták és visszahelyezték, vagyis nem zárták ki egy későbbi sorozás lehetőségét. A lajstromból a következő adatokat tudhatjuk meg még róla: Anker György 1893-ban született Bécsben, vallására nézve római katolikus. Nőtlen, érettségivel rendelkezik, a sorozás idején joghallgató. Apja Anker Lipót, anyja babenburgi Harg Vilma bárónő, testmagassága 174 cm, tartózkodási helye 1914-ben Felsőőr.

HU_MOL_X4294_Szombathely_B602_0018
B 602 sz. tekercs, 0018 sz. kép, Szombathely rendezett tanácsú város állítási lajstroma, 1914. év

Érdekel ez a forrástípus. Hogyan férhetek hozzá?

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) az X 4284 – X 4292, X 4294 – X 4305 törzsszámokon (filmszám: B 283 – B 967), filmtárában őrzi a katonaállítási lajstromok gyűjteményét. E kollekciót az 1756 és 1918 között a mai Magyarország területén keletkezett és a területi levéltárak által őrzött (21 levéltár anyaga) újonc-összeírási jegyzékek alkotják. Az állítási lajstromok mikrofilmes gyűjteménye az anyakönyvekkel együtt, a mormon mikrofilmezési akció keretében keletkezett 1962-ben. A mikrofilmek a Lángliliom utcai kutatóteremben kutathatóak. A filmszámok megállapításához a helyszínen található jegyzék használata szükséges.

Mit kell tudnom felmenőimről, ha eredményes kutatást szeretnék folytatni?

A lajstromok vallástól függetlenül tartalmazzák a sorozáson részt vettek adatait, így a kutatáshoz nem szükséges előre ismernünk a keresett személy vallási hovatartozását. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy többnyire a sorozottak vallása is rögzítésre került. A sorozás katonai körzetenként történt, így tehát a sikeres kutatáshoz elengedhetetlen ismernünk a lakóhelyet, illetve az ehhez tartozó sorozási körzetet. A kezdeti időszakban, a 18. sz. közepe előtt keletkezett lajstromok esetében a sorozáskor az adatokat az illető személy által szóban megadott adatok alapján („bemondásra”) töltötték ki. Az adatoknak az anyakönyvvel történő, nem kötelező jellegű összevetése csak a fent említett időszak után kezdődött meg.

 

FRISSÍTÉS

Mintegy 435 ezer digitális képfájl online közzétételével gyarapodott 2017 februárjában a Magyar Nemzeti Levéltár digitális gyűjteménye. A szkennelt mikrofilm felvételek az adatbázisokonline.hu-n kutathatók. A több éven át folyó, jelentős kutatói érdeklődést kiváltó projekt az MNL Országos Levéltárának saját erőforrásából valósult meg. Erről bővebben itt olvashatnak.

Papíralapú katonaállítási lajstromok (2017. 10. 19.)

A 2017 februárjában átadott Katonaállítási adatbázis és képanyag az 1960-as években a mormon mikrofilmezés keretei között létrehozott katonaállítási mikrofilmgyűjtemény digitalizált változata.
Az iratanyag iránt mutatkozó kutatói érdeklődés és a pontosabb tájékoztatás érdekében országos felmérést folytattunk további katonaállítási iratanyag után kutatva. Az országos összefogás eredményeként jelentős mennyiségű papíralapú iratanyag létére derült fény a megyei és városi levéltárak átvilágítása során.
A 2600 rekordot tartalmazó pdf fájl összesítve tartalmazza az újonnan begyűjtött információt. Az iratanyag évköre mindkét irányban kibővült, a legkorábbi iratok Nógrád megyéből származnak 1742-ből, ezen túlmenően második világháborús lajstromok is szép számmal kerültek elő. Az új segédletet az AdatbázisokOnline/Katonaállítás/Információkból tölthetik le az érdeklődők. Az iratok eredeti őrzőhelyükön, a megyei illetve városi levéltárak kutatótermeiben kutathatók.

4. blogtalálkozónk alkalmával e bejegyzés írója, Szerényi Ildikó is tartott ebben a témában előadást, melyet itt tekinthetnek meg.

 

Ajánlott irodalom:

Felszeghy Ediltrud: A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon. Die K.u.K. Heeressprache in Ungarn. Német nyelvészeti dolgozatok 2, Német Nyelvészeti és Néprajzi Intézet, Budapest, 1939.

Garadnai Zoltán–Berkes József–Viszket Zoltán: A „mormon” mikrofilmezés története a Magyar Országos Levéltár filmtárában, 1956-1963. In: Levéltári Közlemények. Budapest, 79. (2008) 2. 5-63.

MNL Pest Megyei Levéltára: Pest megye háborúba megy

Reisz T. Csaba: Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a “mormon akció” idején. In: Amikor “fellazult tételben fogalmazódott meg a világ”. Magyarország a hatvanas években. Szerk.: Ólmosi Zoltán–Szabó Csaba, Budapest, 2013. 110-130.

Szerényi Ildikó: Kiszolgált öreg bakák és a Nagy Háború hősi halottai. Hadtörténeti források az Országos Levéltár törvénygyűjteményéből (1715–1917)

Tömörkény István: A bakanyelv. In: Tömörkény István: Katona a kötélen. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 7-11. Eredeti közlése: Tömörkény István: A bakanyelv. In: Pesti Hírlap 22/196 (1900. július 19.), 1-3.

Varga János: Katonaállítás és hadkiegészítés 1711-1867 között. In: Szól a duda, verbuválnak. Verbunkos- és obsitos-históriák a néphagyományban. Szerk.: Szűcs Sándor, Magvető, Budapest, 1962. 5-23.

Más gyűjtemények:

A katonai sorozások iránt érdeklődő kutatók számára ajánlható még a Hadtörténelmi Levéltár gyűjteménye is.

 

A témával kapcsolatos további érdekességek A Nagy Háború blogon olvashatók.

 

 

Közzétéve: Szerényi Ildikó

főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Katona-Sorban” bejegyzéshez 46 hozzászólás

 1. Tisztelt Aktakaland!

  Családtörténeti kutatásom keretében találtam rá a katonai lajstrom állítási adatokra ahol, dédnagyapámat kerestem. Őt eddig sajnos nem találtam meg, de észrevettem egy számomra érdekes esetet. A katonaállítási adatokban rátaláltam Süveges Mátyás nevű sorozottra (http://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/3115/44) aki az irat alapján 1881. április 2-án Pálmonostorán ( Pusztapéteri) született, és az iskolai végzettségnél 4 elemi szerepel. A születési adatát kikerestem az anyakönyvből, amit meg is találtam, viszont bejegyzésre került a halálozási ideje is. Ezt szintén megkerestem, amely szerint 1884. november 22-én meghalt szintén Pálmonostorán 3 és fél évesen. Kérdésem, hogyan kerülhetett be a katonaállítási lajstromba ilyen fiatalon, és hogyan tudott elvégezni 4 elemi iskolát. Lehetséges, hogy pusztán elírásokról van szó, vagy én néztem el valamit?

  Kedvelés

 2. Kedves Aktakaland-szerkesztő!
  Két kérdésem volna: 1) Miért csak a mai Magyarország területén keletkezett jegyzékek kutathatóak, avagy hol lelhetőek fel az elcsatolt területek lajstromai? 2) Honnan lehet tudni, hogy melyik település melyik sorozási körzetbe tartozik (főleg ha nem a mai Mo.-ról van szó, hanem mondjuk Délvidékről), és például az I. világháború melyik ezredében teljesítettek szolgálatot az adott településről behívottak? Köszönöm, Nagy Gabriella

  Kedvelés

 3. I feel this is among the so much vital information for me.
  And i’m happy reading your article. However wanna remark on few normal things, The web site
  style is wonderful, the articles is in point of fact
  excellent : D. Good task, cheers

  Kedvelés

 4. Tisztelt Levéltár!
  A Fejér megyei anyag elég hiányos (1900-1918 között ), ezért kérdezni szeretném, hogy az állítási lajtsromok megtalálhatóak a Bécsi Kriegsarchiv-ban is? Köszönettel:
  Benke Zoltán

  Kedvelés

  1. Tisztelt Benke Zoltán!

   A katonaállítási lajstromok egy eredeti példányban készültek, a mikrofilmezés során sem került belőlük másolati példány a Kriegsarchivba. Mindazonáltal érdemes lehet a Kriegsarchivhoz fordulni katonaős esetén, hiszen más katonai jellegű forrást (pl. katonai anyakönyvet) ajánlhatnak kutatásra.

   Üdvözlettel,
   Aktakaland

   Kedvelés

 5. Tisztelt Aktakaland!

  Tiszapolgár (mai nevén Polgár) sorozási lajstromai megtalálhatóak-e a levéltárban? (Régen Szabolcs vármegyéhez tartozott) Érdeklődtem mind a Nyíregyházi mind a Debreceni/Hajdúböszörményi levéltárakban de azt a tájékoztatást kaptam, hogy náluk semmiféle ilyen típusú iratanyag nincsen. Akiket a 11. munkácsi magyar királyi honvéd gyalogezredbe soroztak be azok melyik településen álltak sor alá? Közvetlenül Munkácson vagy esetleg a megyeszékhelyen? Illetve a Pest megyei Tura város sorozási lajstromai megtalálhatóak-e?

  Köszönöm mielőbbi válaszukat.

  Kedvelés

  1. Tisztelt Makó Kristóf!

   A blogbejegyzésben talál egy pdf fájlt, mely a levéltárunk őrizetében lévő katonaállítási lajstromok katonai körzeteit tartalmazza, megyék szerinti bontásban. Térkép segítségével meghatározható, hogy Polgár ill. Tura települések környékén milyen katonai körzeteket találunk, megyehatártól függetlenül. Elképzelhető például, hogy Debrecen vagy Nyíregyháza katonaállítási lajstromaiban találhatók Polgárból származó lakosok, ezt azonban csak a lajstromok kutatása során lehet megállapítani.

   Figyelmébe ajánljuk továbbá a Hadtörténeti Intézet és Múzeum őrizetében lévő, a Hungaricana portálról díjmentesen elérhető következő térképet:
   A Magyar Korona Országainak Hadkiegészítési és Honvédségi térképe (1886)

   Az MNL Országos Levéltárának katonaállítási gyűjteményében a mai Magyarország területére vonatkozó lajstromokat találhatja meg. Munkácsot érintő kérdésével érdemes lehet a területileg illetékes ukrajnai levéltárhoz fordulni.

   Üdvözlettel,
   Aktakaland

   Kedvelés

 6. Tisztelt Aktakaland!

  Jánoshida, Újszász, Szajol és Törökszentmiklós városok melyik katonai körzethez tartoztak, illetve mely évekből maradtak fenn a kérdéses körzet katonaállítási lajstromai?

  Köszönöm válaszát!

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kutatónk!

   Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről Túrkeve városból találhatók katonaállítási adatok a gyűjteményben a B534-B538 sz. mikrofilmeken.
   Szórványosan előfordulhat, hogy a városban soroztak a környékről származó katonákat, ez azonban csak a filmek kutatásával állapítható meg.
   Jegyzékeink alapján Túrkeve esetében a születési évkör: 1838-1895, a sorozási évkör pedig: 1859-1917.

   Üdvözlettel,
   Aktakaland

   Kedvelés

   1. Köszönöm. A katonaállítási lajstromok (1756 -1918) elnevezésû mikrofilmgyûjteményben
    szereplõ katonai körzetek listája szerint a Heves Megyei Levéltárban vannak még Szolnok Megyei katonaállítási adatok. Ezek születési és sorozási évköre érdekelne, talán ebben megtalálom az engem érdeklő városokat.

    Köszönöm.

    Kedvelés

 7. Tisztelt Aktakaland!

  Érdeklődni szeretnék, hogy Balmazújváros katonaállítási lajstromai mely sorozási és születési évkörből maradtak fenn?

  Köszönöm a válaszát!

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kutatónk!

   Hajdú-Bihar megyéből elsősorban Debrecenből állnak rendelkezésre katonaállítási lajstromok a gyűjteményünkben. Az anyag évköre a jegyzék alapján: 1859-1916.
   A felvételek között elvétve találhatók adatok balmazújvárosi illetőségű sorozottakról, közelebbi adatok csak a mikrofilmtekercsek helyszíni kutatásával állapíthatók meg.
   Mikrofilmszámok: B727-B740

   Üdvözlettel,
   Aktakaland

   Kedvelés

 8. Köszönöm a gyors választ. Sajnos ez az évkör túl korai, mivel 1850 körüli születésről van szó. Abban tudna még segíteni, hogy Kecskemétről az 1862 utáni jegyzékek megsemmisülhettek vagy valahol megtalálhatóak?

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kutatónk!

   Elképzelhető, hogy valamilyen oknál fogva egyes katonaállítási lajstromok nem lettek felküldve Budapestre mikrofilmezésre az 1960-as években, és ezért nem szerepelhetnek az Országos Levéltár mikrofilmgyűjteményében sem. Kérdésével kérjük forduljon az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárához.

   Üdvözlettel,
   Aktakaland

   Kedvelés

 9. Köszönöm a választ! Még arra lennék kíváncsi, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Pereszteg esetében milyen eséllyel tudok kutatni, milyen évkörrel állnak rendelkezésre adatok?

  Kedvelés

  1. Kedves László!

   Elsősorban Sopron körzet átnézését tudjuk javasolni, mely a B959-B963 számú mikrofilmtekercseken található. A jegyzék alapján sorozási évköre ennek a körzetnek 1872-1917, a születési évkör pedig 1845-1895. Az anyag az óbudai épületben mikrofilmen kutatható, filmrendelését az okut@mnl.gov.hu email címen teheti meg.
   Pereszteg településtől távolabb eső körzet átnézése is indokolt lehet, melyhez a kutatótermi papír alapú segédlet használatát javasoljuk.

   Üdvözlettel:
   Aktakaland

   Kedvelés

   1. Tisztelt Aktakaland!

    Egy kecskeméti felmenőm 1850 körüli születési bejegyzését egyszerűen sehol nem találom az anyakönyvekben, se a family search adatbázisban, a polgári anyakönyv halotti bejegyzésénél pedig (törvénytelen gyerek) elírták az anyja nevét, de a család biztos, hogy Kecskemétről származik. Utolsó esélynek kideríteni bármit is a katonai sorozási lajstromokat tartom, de ahogy olvasom ezeket egyelőre csak mikrofilmen lehet kutatni. Mivel bizonytalan a születés úgy gondolom, hogy 1860-1880 közötti időt kéne átnéznem, de gyanús, hogy Bács-Kiskun megyei levéltári mikrofilmek csupán 9771 felvétel, más megyékben pedig ennél lényegesen több. Ezen időszakra a kecskeméti anyag kutatható, vagy hiányos? A közeljövőben várható-e, hogy ezeket számítógépen is kutatni lehessen? Mert akkor inkább várakozom türelemmel egyelőre.

    Kedvelés

   2. Tisztelt Miklós Márton!

    Kecskemét város katonaállítási lajstromai a B695-B696 sz. mikrofilmtekercseken találhatók meg. A jegyzék alapján a sorozási évkör: 1857-1862, a születési évkör: 1834-1840, a megye többi részéről azonban tágabb évkörök is rendelkezésre állnak. A filmek előkészítését az okut@mnl.gov.hu e-mail címen kérheti egy-két munkanappal tervezett kutatása előtt.
    A postaköltség megtérítése ellenében a filmek vidéki levéltárakba kikölcsönözhetők.
    Az anyag digitalizálása folyamatban van, ennek ellenére mi sem tudjuk pontosan mikor lesznek számítógépen is kutathatóak a felvételek.

    Üdvözlettel,
    Aktakaland

    Kedvelés

   3. Tisztelt Aktakaland!
    Érdeklődnék,hogy rokonaim 1894,1896,1898- ban születtek Lesencetomajon, viszont amikor bevonultak már Keszthelyen laktak! Szeretném megkérdezni,hogy melyik levéltári körzetben keresem őket,ha a nagykanizsai 48.ezredben voltak. Köszönöm segítő válaszukat! Vargáné Erika

    Kedvelés

 10. Tisztelt Aktakaland! Érdeklődnék, hogy jelenleg van-e arra lehetőség, hogy adatokat szerezzek felmenőimről anélkül, hogy személyesen elmennék a kutatóterembe? (pl. webes felület, adatkérés stb.)
  Köszönettel: Gottlieb László

  Kedvelés

  1. Tisztelt Gottlieb László!
   Ha anyakönyvi adatokat keres, a familysearch.org oldalt tudjuk ajánlani Önnek. Amennyiben a katonaállítási lajstromok átnézésére gondolt, az jelenleg csak személyes kutatással lehetséges.
   Üdvözlettel:
   Aktakaland

   Kedvelés

   1. Köszönöm a választ! Személyes kutatásra milyen módon van lehetőség?

    Kedvelés

   2. Kedves László!
    A katonaállítási lajstromokat tartalmazó mikrofilmeket személyesen a Lángliliom utcai kutatótermünkben tekintheti meg.
    Nyitva tartásáról és az elérhetőségekről itt tájékozódhat.
    Jó kutatást kívánunk!
    Aktakaland

    Kedvelés

 11. Tisztelt Aktakaland! A fentiek alapján a Nógrád megyei katonaállítási lajtromok nagy mennyiségben fennmaradtak, viszont a mikrofilm listán nem találhatóak a nógrádi lajstromok. Hol kutathatók ezek a dokumentumok? Nem lettek digitalizálva? Köszönöm!

  Kedvelés

  1. Kedves Csaba!

   Köszönjük észrevételét. A bejegyzésben Pest és Nógrád megyei Levéltárat említünk, mivel a mikrofilmezés idején ezen a néven működött a levéltár.
   A mikrofilmes keretszámok a következők B432-B483a.
   Ennek megfelelően a jegyzékben javítottuk a levéltár nevét. (A Pest megyei Levéltár történetéről itt olvashat: http://mnl.gov.hu/mnl/pml/leveltartortenet)
   Erről a területről tehát Bia, Gödöllő, Kispest, Monor, Nagykáta, Pomáz, Solt és Vác körzetekből maradtak fenn katonaállítási lajstromok,melyek mikrofilmen kutathatók a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Lángliliom utcai kutatótermében.
   A filmek előkészítését a körzet megjelölésével az okut@mnl.gov.hu e-mail címen kérheti.

   Üdvözlettel,
   Aktakaland

   Kedvelés

 12. Nekem az lenne kérdésem, hogy az anyakönyvekhez hasonlóan a vidéki levéltárak termináljain is elérhetőek lesznek-e a lajstromok, vagy csak a Lángliliom utcában?

  Kedvelés

 13. Szinte minden hírlevelüket megtartok és újraolvasom, ha egy kis időm van.
  Az első világháborús könyvben megtaláltam nagyapám adatait, bár a szüleit nem említik, de volt egy öccse aki elesett az első világháborúban.Róla szeretnék többet tudni.Nagyapám neve: Golub Ágoston, a testvére Golub Lukács.Hol találhatnám ?
  köszönettel:Kovacsevics Teréz

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kovacsevics Teréz!

   A Monarchia első világháborús veszteséglistáját (Verlustliste) a RadixIndex adatbázisban találja:

   http://www.radixindex.com/hu/adatbazisok/8

   Golub Lukacs nevének keresőmezőbe történő begépelése után az adatbázis találatot jelez,
   az adatok azonban csak előfizetők részére férhetők hozzá.
   A megszerzett adatok birtokában tud továbblépni kutatásában.

   Üdvözlettel,

   Aktakaland

   Kedvelés

 14. Kedves Tamás! Természetesen az adatbázis-építési projektek során felmerül a webes közzététel lehetősége. Egyelőre a katonaállítási lajstromok feldolgozottsága még nem tart abban a fázisban, hogy ezzel a kérdéssel komolyabban foglalkozzunk. Egyedi kérdésekre (saját felmenők kutatásával kapcsolatban) viszont szívesen válaszolunk (e-mail: info@mnl.gov.hu). Üdvözlettel: Aktakaland

  Kedvelés

 15. Örömmel olvasom hírlevelüket!Szintén egy kérdésem lenne!Mindössze annyit tudok,hogy a dédnagyapám,Szojka László,a Hajdúságban született,huszárként szolgált az olasz fronton,kétszer sebesült,a combján és a gyomrán.Sajnos többet nem tudok róla.Ezek alapján rátalálhatok-e?

  Kedvelés

  1. Kedves Tóth János!
   A Hajdúságból Debrecen város katonaállítási lajstromai találhatók meg az Országos Levéltárban mikrofilmen. Amennyiben kutatni kívánja ezeket a filmeket, kérjük jelentkezzen a következő e-mail címen: okut@mnl.gov.hu. További információt rokonának sebesülésével és betegszabadságával kapcsolatban a budapesti Hadtörténelmi Levéltár munkatársai nyújthatnak. Érdemes a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárat is megkeresni a “Katonakötelesek ügyeinek iratai” című anyagrésszel kapcsolatban. Kérjük, ha családtörténetével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon az Országos Levéltár Információs Irodájához info@mnl.gov.hu
   Üdvözlettel: Aktakaland

   Kedvelés

  1. Kedves Tamás!
   Jelenleg azon dolgozunk, hogy a Lángliliom utcai kutatóterem számítógépes termináljain – az anyakönyvi adatbázis képeihez hasonlóan, fokozatosan – a katonaállítási lajstromokról készült felvételek 2015. januárjától hozzáférhetőek legyenek. December közepén jelentkezni fogunk a blogon a projekt aktuális állásával, kérjük, kísérje figyelemmel bejegyzésünket.
   Üdvözlettel:
   Aktakaland

   Kedvelés

   1. Nem gondolkodtok esetleg webes hozzáférés biztosításán? Nem mindenki tud a kutatóterembe beülni, pláne ha nem is Magyarországon él.

    Kedvelés

   2. Tisztelt Aktakaland!
    Érdeklődnék, hogy jelenleg hogy áll a projekt? Lehetséges (lesz-e a közlejövőben) a megyei levéltárakból online kutatni?
    Üdvözlettel:
    Kocsis Gergely

    Kedvelés

   3. Tisztelt Kocsis Gergely!
    Folyamatosan dolgozunk az adatbázison, reményeink szerint néhány hónap múlva már kutatható lesz online is.
    Üdvözlettel:
    Aktakaland

    Kedvelés

 16. Ha pl. dédapám Kárpátalján született 1855, és nagyapám 1887-ben Bars megyében, remélhetem, hogy megtalálom a sorozáaáról bejegyzett adatokat ?

  Kedvelés

  1. Kedves Hoffer Zoltán!

   A keresett személyek születési idejéhez 20-22 évet hozzáadva juthatunk el a valószínűsíthető sorozási évhez.
   Háborús éveket, pótállítást is figyelembe véve ennél nagyobb évkör átnézése is indokolt lehet.
   A katonaállítási lajstromok mikrofilmes gyűjteménye a mai Magyarország területéről származó adatokat tartalmazza.
   Amennyiben azt feltételezzük, hogy dédapja és nagyapja nem változtatott lakhelyet és Kárpátalján illetve Bars megyében járult a sorozó bizottság elé,
   akkor Ukrajnában és Szlovákiában (Bars megye – Nyitrai Állami Levéltár) kellene érdeklődnie az illetékes levéltárnál.

   Az egyes személyekre vonatkozó további útmutatásért írjon levelet az info@mnl.gov.hu-ra.

   Üdvözlettel,

   Szerényi Ildikó

   Kedvelik 1 személy

   1. Tisztelt Levéltár!

    Mivel még csak most kattintottam a hírlevelükre, és meglepődve és örömmel kezdtem kutakodnik az Első Világháboru adatainak megtekintésére.
    Kérdezem, hogy a II. Világháboruban eltüntekről is kaphatunk információt?
    Nagybátyám Somogyi Sándor 1942 augusztusában szabadságának befejeztével az ezreddel elindult erdély felé, ahol az ezred minden tagja egy mocsárba lett vezényelve és ott lelte halálát.
    Szeretnék többet megtudni, hogy hol lelhető fel ez a hely, és egyéb információkat ha lehet.
    Köszönettel:
    Magdolna

    Kedvelés

   2. Kedves Magdolna!
    A második világháborúról is készül egy bejegyzés, a megjelenéséig szíves figyelmébe ajánljuk a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által készített adatbázist, a http://www.hadifogoly.hu -t.
    Üdvözlettel:
    Aktakaland

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: