Élet az Instagram előtt

Fényképek a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában

A levéltárra gondolva középkori iratok, régi korok dokumentumai jutnak eszünkbe a térképek, tervek sokasága mellett. Azonban nem csak ilyen jellegű dokumentumok találhatók a díszes épület rejtett raktárainak polcain.
A fényképállomány feltárása érdekében indult útjára 2016-ban az a projekt, melynek eredményeiről most beszámolunk.

Rövid áttekintés

2015 végén a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára munkatársai kidolgoztak egy tervet annak érdekében, hogy a helyismereti vonatkozású gyűjteményei internetes közzétételét továbbfejleszthessék. Ebben kiemelt szerepet kaptak a képek. A képi források közkedveltek, hiszen könnyebben értelmezhetők az írott anyagoknál, megértésükhöz nincsen szükség nyelvi vagy paleográfiai ismeretekre. A már nagy részben a Hungaricana oldalon kutatható terv- és térképtár mellett az Országos Levéltár fényképészeti dokumentumai is a figyelem központjába kerültek e projekt kapcsán. A későbbi digitalizálási munkákhoz természetesen először az Országos Levéltár őrizetében lévő dokumentumok feltárását kellett elvégezni. Ezek a munkálatok indultak meg 2016-ban.

Előzetes becslések alapján a különböző osztályokon és különböző fondokban található fényképek száma mintegy százezerre tehető. A mintadigitalizálást, mely a jövőre nézve irányadó lehet, a Festetics család összesen 4026 fényképén végezték el. A képek történetéről, illetve a digitalizálás kihívásairól és nehézségeiről az intézmény honlapján lehet olvasni.

 

A projekt előkészítése

Először is fel kellett mérni, mekkora anyagról van szó. Ehhez nagy segítség volt Czikkely Tibor 2001–2002-ben készített kéziratos jegyzéke, elsősorban a fényképek technikai, fizikai jellemzőinek és állapotának a meghatározásában. A feldolgozott fényképészeti anyagok nagyon sokszínűek, ezért fontos pontosan meghatározni azt is, mik tartoznak ezek közé, mit nevezünk fényképészeti anyagnak.
Török Enikő dolgozta ki a fényképészeti anyagok feltárására vonatkozó szakmai alapelveket, melyeket a munka során alkalmaztak a kollégák.

A munkafolyamat lépései

 • jelzetelés (jelzet adása és felírása a dokumentumra a digitalizálás miatt)
 • leírás (rekordkészítés)
 • ellenőrzés

Érintett levéltári anyagok

 • P szekció – családi fondok, levéltárak
 • R szekció – 1526 utáni gyűjtemény
 • Z szekció – gazdasági levéltár
 • XXIX fondfőcsoport – vállalatok iratai

.

Mivel az egyes szekciókban őrzött teljes anyag feldolgozására nem volt lehetőség, a fennmaradó dokumentumok számára vonatkozóan csak becsléseink vannak.

Mivel a digitalizáláshoz szükséges jelzetelés miatt minden egyes fényképet kézbe kell venni, ami szakmai hozzáértést igényel, jelentős munkaerőre volt szükség. A fotók legnagyobb része iratanyaghoz tartozik, azonban nem minden egyes fényképet lehet vagy érdemes egyenként leírni.

Az alábbiakban – több részben – a három érintett főosztályon (Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztálya, Gazdasági Levéltári Főosztály, 1945 utáni Gazdasági Kormányszervek Osztálya) található anyagokat mutatjuk be, képgalériával.

A Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztályán őrzött fotókról Török Enikővel beszélgettünk.

Eddig nem volt fotóadatbázis a levéltár online elérhető dokumentumai között. Mely levéltári egységekkel kezdődött a feldolgozás?
A P szekcióban, vagyis a családok, személyek, testületek és egyesületek iratai között és az R szekcióban, az 1526 utáni gyűjteményben őrzött fényképeket 2016-ban kezdtük feldolgozni. Mintegy 14 500 fényképészeti anyagot (fényképalbumot, fényképet, negatív filmet, üvegnegatívot, direktpozitívot stb.) írtunk le eddig a levéltár nyilvántartó rendszerében, és talán még ugyanennyi van hátra. A feldolgozás azt jelenti, hogy kereshetővé tettük a fényképészeti anyagokat tartalmuk – kit és/vagy mit ábrázol –, készítésük ideje és a készítő neve alapján. A feldolgozott fényképészeti dokumentumok részben elérhetők a ScopeQuery-ben is, például a Festetics család fényképei.

Milyen nehézségek merülnek fel az azonosítás közben?

Török Enikő

Sok esetben a fényképek hátoldalán vagy a fényképalbumokban a fényképek alatt feltüntették az ábrázolt személyt vagy helyszínt, ez nagy segítséget jelentett számunkra. Amennyiben ilyen információval nem rendelkeztünk, igyekeztünk az iratok, illetve az internet nyújtotta lehetőségek alapján meghatározni a fénykép tartamát, de sokszor ez túl nagy kutatómunkát igényel, amit főleg egy projekt határidején belül nem tudunk felvállalni.
A felvétel készítőjének nevét gyakran a szignált vagy nyomtatott hátlapról lehet megtudni. Több mint 850, magyar és külföldi fényképész nevét vettük fel az adatbázisba, ezek közül 500 körül van a külföldiek száma.

Mi a helyzet a datálással?
Minden esetben arra törekedtünk, hogy – ha csak közelítőleg is – meghatározzuk a felvétel készítésének idejét. Ez ritkán szerepel a képen, így sokszor a kép tartalmából indultunk ki: többek között segítséget jelentett az ábrázolt személy(ek) életrajzi adatainak kiderítése, viseletük. Datáláskor fontos szempont a fotós működési idejének ismerete, a nyomtatott hátlap adatai, a kiállítási érmek rajza. Végső esetben a fénykép korának megállapításában fotótechnikatörténeti ismeretek voltak a segítségünkre. Mindenképpen kerültük a levéltári adatbázisokban gyakran használt d.n. (dátum nélkül) megjelölést, hisz az adathordozó jellegzetességei alapján, ha mást nem is, évszázadot meg lehet határozni.

Ha valaki kutatni szeretné ezeket a fotókat, hol érdemes elkezdenie, és milyen jellegű képekre számíthat?
A ScopeQuery-ben érdemes kezdeni: a névtéradat-keresésben helynevekkel települések utcaképei és épületfotói, személynevekkel az ábrázolt személyek, illetve a fényképészek után kutathatunk. Második lépésként a levéltárost érdemes megkérdezni, hisz az adatbázis egy része még a kutatók számára online nem elérhető, illetve a feldolgozás folyamatos. Több törzsszám darabszintű feldolgozása még el sem kezdődött, így elképzelhető, hogy egy-két doboznyi fotó darabszintű átnézése szükséges a kutatáshoz.
A családi fondokban (például Festetics, Szilassy, Árpássy család) és a személyi fondokban (többek között Köpesdy Elemér hagyatéka, bilkei Gorzó Nándor hagyatéka) elsősorban családtagok, közeli és távoli rokonok, barátok, ismerősök portréit, családi fotóit és olykor eseményfotókat találunk. A családtagok foglalkozásától, hivatásától függően különböző közéleti személyek, hírességek fotói is lehetnek egy-egy család vagy személy gyűjteményében. Előfordul, hogy a család ingatlanairól, például kastélyokról is készítettek fotókat. Egyes családtagok/személyek utazásaik során vásárlással bővíthették fotógyűjteményüket. Műfaji sokszínűség jellemzi a nálunk őrzött fotókat: portrékon, családi fotókon, csoportképeken kívül találhatók itt farsangi jelmezes portrék, eseményfotók, jelenetképek, épületfotók, városképek, tárgyfotók stb.

Mi a helyzet a közgyűjtemények fotóival? Léteznek ilyenek is az MNL gyűjteményében?
Az egyesületek (például Feminista Egyesület, Magyar Zeneművészek Szövetsége) elsősorban az egyesület tagjainak portréit, csoportképeit, az egyesület tevékenységének eseményfotóit gyűjtötték össze. Így tulajdonképpen a darabszintű feltárás teszi lehetővé, hogy megtudjuk, hogy milyen kincseket őriz a levéltár.

Szinte kínálja magát a lehetőség, hogy a közösségi média felületein is megjelenjenek ezek a képek, melyek szöveg nélkül is azonnal felkeltik az érdeklődést. Lehet ezekkel a felvételekkel online felületen is találkozni?
A közművelődési munkatársakkal együtt az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Facebook-oldalán az 1 kép több mint 1000 szó című albumban rendszeresen teszünk közzé fényképeket, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a levéltár ezen különleges dokumentumaira.

A blogbejegyzést írta: Török Enikő, Szakács Annamária

Élet az Instagram előtt” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Wo kann man diese Listen und Fotos finden ? ich sehe das ist ein Foto das von meinem Ur-Ur-Grossvater Graf Mihály Esterhazy gemacht wurde, mit seinem Freund Graf Kinski, der über ein Seil springt. Gibt es da noch mehr Fotos von dieser Serie vielleicht, die noch nicht katalogisiert sind? Können wir helfen online solche Fotos zu identifizieren ?

  Hol találom ezeket a listákat és fotókat? Látom, hogy ezt a képet dédapám, gróf Esterházy Mihály készítette. Rajta van a barátja, Kinski gróf. Kinski gróf átugrik egy kötélen. Vannak olyan fényképek, amelyeket még nem katalogizáltak? Segíthetünk azonosítani ezeket a fényképeket az interneten?

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kutató!

   A levéltárban őrzött fényképeknek eddig csak egy részét sikerült darabszinten feldolgozni, a leírások elérhetők az Elektronikus Levéltári Portálon: https://www.eleveltar.hu/home
   Jelenleg 3 leírási egység kapcsolódik Esterházy Mihályhoz:
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4688541
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::44
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4443804
   Az utóbbi kettőnél a Digitális tartalom mezőben szereplő linken keresztül a felvételek is megtekinthetők.

   Most még csak a Festetics család fényképei kutathatók online: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4172
   Örömmel vesszük a beazonosításban nyújtott segítséget.
   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

   1. Ich spreche kein Ungarisch….

    Sprechen Sie deutsch?

    do you speak english?

    A.Simon

    Kedvelés

  2. Lieber Forscher!

   Bisher wurde nur ein Teil der im Archiv vorhandenen Fotografien bearbeitet, die Beschreibungen sind auf dem Portal der elektronischen Archive (Elektronikus Levéltári Portál) verfügbar: https://www.eleveltar.hu/home
   Zurzeit gibt es 3 Beschreibungseinheiten zu Mihály Esterházy:
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4688541
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::44
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4443804
   Die Digitalisate der beiden letztgenannten können über den Link im Feld “Digitális tartalom” aufgerufen werden.

   Zurzeit sind nur die Fotos der Familie Festetics online abrufbar: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4172
   Wir freuen uns über Ihre Hilfe bei der Identifizierung.
   Mit freundlichen Grüßen,
   Enikő Török

   Kedvelés

 2. Tisztelt Levéltár! Jól értem, hogy a történet nem a fotók online digitális közzétételéről szól, csak és kizárólag listákat tettek közzé?

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kutató!

   Köszönöm érdeklődő kérdését. Jól értette, eddig a nyilvántartásunk, “katalógusunk” vált online elérhetővé, a digitális felvételek közzététele lesz a következő lépés.

   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: